Park en centrummanagement

DIENSTEN VOOR EN MET ONDERNEMERS

Park- en Centrummanagement

 

De ondernemers in de drie gebieden zijn vooral bezig met hun onderneming waardoor het wenselijk cq noodzakelijk is om centrum en parkmanagers aan te stellen die betaald worden vanuit het ondernemersfonds.

Wim Aussems is centrummanager voor centrum Kaatsheuvel en voert tevens het parkmanagement uit voor Bedrijvenpark Kaatsheuvel.


Centrum Loon op zand kiest er thans voor om deze taken bij de gebiedscommissie onder te brengen gezien de schaalgrootte en het betrekkelijk bescheiden budget.


Taken CM en PM

 

  • (laten) uitvoeren van de geplande activiteiten van het jaarplan
  • Communicatie met de bedrijven (ophalen klachten en/of wensen)
  • Communicatie met de gemeente over de verzamelde wensen en/of klachten
  • (mede) opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan en begroting
  • De belangen van de ondernemers behartigen in en buiten de regio/gemeente
  • Pro-actief zaken aandragen die van nut en/of belang zijn voor de ondernemers. 
  • Ondernemers met gemeenschappelijke belangen en/of wensen met elkaar in contact brengen.

De CM/PM wordt betaald uit de begroting van de gebiedscommissie die weer wordt gevoed vanuit het ondernemersfonds. De gebiedscommissies bepalen zelf in welke mate zij CM/PM willen inzetten dus welk deel van hun begroting daar aan wordt besteed.