Communicatie en overleg

OVERLEG VOOR EN MET ONDERNEMERS

Communicatie en overleg:

 

Communicatie met de gemeente


Vanuit de gemeente is er aangegeven dat bij voorkeur met de CM/PM gecommuniceerd wordt over klachten/wensen/opmerkingen vanuit de gebiedscommissies en niet met individuele bedrijven.

Ook vanuit de SOL is steeds aangegeven dat dit de Koninklijke weg is zodat de rol van de CM/PM duidelijker en steviger wordt en daarmee ook zijn/haar verantwoordelijkheid naar de bedrijven toe.  De CM/PM is de betaalde professional die deze problemen voor de ondernemers moet oplossen zodat zij zich met het ondernemen kunnen bezig houden. Tevens is het voor de gemeente en instanties duidelijk(er) hoe de communicatielijnen met de SOL en haar gebiedscommissies lopen.

Overleggen

 

Het AB komt tweemaandelijks bij elkaar

Het DB bereidt het AB voor dus komt hiervoor ook tweemaandelijks bij elkaar + extra indien de prakrijk daarom vraagt

De gebiedscommissies komen maandelijks bij elkaar (met CM/PM)

Het AB en de gezamenlijke gebiedscommissies komen 2 maal per jaar bij elkaar (september en maart)

Het DB overlegt 2 maal per jaar formeel met (deel van ) college van B&W

 

Na elk AB komt er een nieuwsbrief uit. (voornemen is gestart in april 2021)

 

Centrum Kaatsheuvel


Wim Aussems is centrummanager (CM) voor centrum Kaatsheuvel en behartigd de belangen van de retail

Bedrijvenpark Kaatsheuvel


Wim Aussems voert als parkmanager (PM) het parkmanagement uit voor Bedrijvenpark Kaatsheuvel.

Centrum Loon op Zand


Centrum Loon op Zand heeft er voor gekozen om centrummanagement bij de gebiedscommissie onder te brengen