Gebiedscommissies

GEBIEDSCOMMISSIES IN DE GEMEENTE LOON OP ZAND

De drie gebieden Centrum Kaatsheuvel, Centrum Loon op Zand en Bedrijvenpark Kaatsheuvel hebben elk een gebiedscommissie met als belangrijkste taken:

 

  • Opstellen jaarlijks activiteitenplan met begroting
  • Aanstellen en aansturen CM/PM
  • Organiseren van communicatie en overleg met de bedrijven in hun gebied
  • Verzamelen van wensen en/of klachten tav de gemeente en/of andere instanties
  • De verzamelde wensen en/of klachten bespreken met de CM/PM die in overleg gaat met de gemeente en/of andere instanties

 

Opmerking: de gebiedscommissie komt in principe maandelijks bij elkaar in bijzijn van CM/PM


De gebiedscommissies bepalen zelf in overleg met hun achterban welk bedrag er nodig is om de jaarlijkse activiteiten/projecten vanuit hun jaarlijkse activiteitenplan uit te kunnen voeren. Dit bedrag is bepalend voor het tarief van de reclamebelasting. Een grote ambitie kan leiden tot een hoog tarief van de reclamebelasting wat geen probleem hoeft te zijn als dit is besproken met de achterban.