Ondernemersfonds

DIENSTEN VOOR EN MET ONDERNEMERS

Ondernemersfonds


Het ondernemersfonds is bedoeld om projecten en activiteiten van en voor de gezamenlijke ondernemers te realiseren in de centrumgebieden en op de bedrijventerreinen. Het ondernemersfonds wordt gevoed door reclamebelasting te laten heffen door de gemeente. Deze reclamebelasting is gebaseerd op de woz waarde en wordt op verzoek van de ondernemers verenigd in de SOL geheven waardoor iedereen mee betaalt aan de projecten en activiteiten ten behoeve van het ondernemersklimaat en infra-structuur.


Samen sterk geldt dus voor allen


De heffing is gebonden aan bepaalde gebieden. Het centrum van Kaatsheuvel en het centrum van Loon op Zand en het bedrijvenpark Kaatsheuvel zijn op dit moment de drie gebieden waar geheven wordt. Elk van deze gebieden heeft een gebiedscommissie die namens de ondernemers zorgt voor een activiteitenplan en de uitvoering er van. De activiteiten worden gefinancierd vanuit het ondernemersfonds.