Bestuur

BELANGENBEHARTIGING VOOR ONDERNEMERS

Het Algemeen Bestuur (AB)


De Stichting Ondernemend Loon op Zand heeft een Algemeen Bestuur dat bestaat uit:

 

  • Voorzitter               Kees van Haaren                       Centrum Loon op Zand
  • Secretaris             Interim: Kees van Haaren           Bedrijvenpark Kaatsheuvel
  • Penningmeester    Piet den Hartog                          Centrum Kaatsheuvel
  • Lid Jan Wellens namens                                          Bedrijvenpark Kaatsheuvel
  • Lid Gerard van Wezenbeek namens                        Centrum Kaatsheuvel
  • Lid Ron van Vugt namens                                        Centrum Loon op Zand

 

Elke DB lid is gekoppeld aan een gebiedscommissie.

De belangrijkste taken van het Algemeen Bestuur zijn:

 

 • (Laten) Opmaken van de begroting en jaarrekening van de stichting SOL
 • Jaarlijks vaststellen tarieven reclamebelasting
 • Maken en doen laten uitvoeren beleid
 • Gesprekspartner voor instanties en gemeente waarbij in de praktijk die communicatie naar het DB wordt gedelegeerd
 • Het behartigen van de belangen van de SOL in en buiten de regio/gemeente (gedelegeerd naar DB)
 • Het beheren van het ondernemersfonds (gedelegeerd naar DB)
 • Het AB en DB komen in principe tweemaandelijks bij elkaar 

Het Dagelijks Bestuur (DB)


Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur met als belangrijkste taken:


 • Het behartigen van de belangen van de SOL in en buiten de regio/gemeente
 • Het beheren van het ondernemersfonds
 • Toezien op de totstandkoming van de diverse activiteitenplannen van de nu nog drie gebiedscommissies ten behoeve van de tarifering van de reclamebelasting ten behoeve van het ondernemersfonds
 • Organiseren van de communicatie tussen de gemeente en de SOL (leden cq gebiedscommissies) en de communicatie tussen de leden cq de gebiedscommissies
 • Werven van leden of er op toezien dat er leden geworven worden voor de diverse gebiedscommissies.
 • Elk lid van het Dagelijks Bestuur is gekoppeld aan een gebiedscommissie.

 

Kees van Haaren

Voorzitter

kees@sol-loonopzand.nl

Interim: Kees van Haaren

Secretaris

kees@sol-loonopzand.nl

Piet den Hartog

Penningmeester

piet@sol-loonopzand.nl

logo SOL-loonopzand2
Sol-centrummangement
SOL-parkmanagement
SOL-Centrummanagement
SOL-Leisure management
logo SOL-loonopzand2

Overzicht gebiedscommissies